DESAFÍO 1
22 de XANEIRO - 16 de FEBREIRO
DESAFÍO 2
15 de FEBREIRO - 09 de MARZO
DESAFÍO 3
09 de MARZO - 23 de MARZO